# บันทึกการเปลี่ยนแปลง

# 2021/09/28

# 2021/09/19

# 2021/09/16

# 2021/08/07

# 2021/08/05

# 2021/08/04

# 2021/07/24

# 2021/07/07

# 2021/04/05

# 2020/10/11

# 2020/08/14

  • ย้ายเว็บ docs จาก Notion มาใช้ GitBook
  • โดเมนใหม่ cdn.lazywasabi.net
    • โดเมนเก่า static.pkn.sh ยังสามารถใช้ได้ โดยจะเริ่มรีไดเรกอัตโนมัติไปโดเมนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
  • เพิ่ม CSS สำหรับฟอนต์ คัดลอกนำไปใช้งานได้ทันที